Despeses 2019 segons classificació econòmica

⇤ Torna al llistat de Gràfics

El pressupost és el pla econòmic i financer anual que serveix per a la planificació, programació, control i avaluació de les actuacions de l'ens. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que es podran realitzar en l’exercici corresponent.

El present gràfic recull les despeses de l'ajuntament agrupades per classificació econòmica.

Darrera actualització: 
dijous, 6 juny, 2019 - 16:42