Informes d’assaig d’aigua de consum humà AGOST 2019

En compliment al Reial Decret 902/2018, de 20 de juliol, que modifica el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, (modificat pel RD 314/2016 i pel RD 902/2018) pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua de Consum Humà (B.O.E. núm 45 de 21 de febrer de 2003) i del Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya (desembre 2005), Aqualia realitza les anàlisis de tipus Control i tipus Complet del pla d’autocontrol corresponent a l'abastament de la població d’ Anglès.
Conforme amb allò indicat en el punt 3.2 de Qualitat de les aigües de consum humà del Pla de Vigilància de Catalunya, l’aigua es pot qualificar en tots els informes d’assaig com:
- Apta per al consum