Nombre de positius de COVID19 del municipi

Aquestes dades s'extreuen d'un conjunt de dades obertes publicat per la Generalitat, l'enllaç al qual trobareu al peu d'aquest text.

En data 10 d'agost, l'Ajuntament d'Anglès va signar un conveni de cooperació interadministrativa amb el Departament de Salut per aconseguir la màxima coordinació en la gestió de la crisi  sanitària i social provocada per la COVID en el control dels rebrots.

En compliment d'aquest conveni, una comissió tècnica formada per professionals de les dues administracions es reuneixen periòdicament per valorar conjuntament la situació i definir les mesures a prendre.

El nombre de positius acumulats des de l'inici de la pandèmia fins a la data d'actualització es pot consultar al mapa interactiu de casos per municipi.

La gràfica adjunta mostra el nombre de positius detectats per data. 

En mòbils, recomanem mirar el gràfic en horitzontal per a que apareguin totes les columnes.

Darrera actualització: 
dissabte, 9 gener, 2021 - 12:00