Recorregur Maquina de Neteja Viaria dels dies 16 i 20-09-2019