Convocatòria al Ple ordinari de 24 de setembre de 2019

Data: 
24/09/2019 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’acta número 10 de 30 de juliol de 2019.
 2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió informativa, del número 710 al número 880 17 de setembre de 2019.
 3. Donar compte de les actes aprovades de les Juntes de Govern local números 15 de 25 de juliol, 16 de 8 d’agost, 17 de 22 d’agost i 19 de 5 de setembre de 2019.
 4. Aprovació de les tarifes del Servei de Recollida de deixalles, deixalleria i neteja viària de l’exercici 2019, NORA.
 5. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Anglès i l’ACA sobre actuacions de manteniment i conservació de les lleres públiques en trams urbans en el marc del programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019.
 6. Nomenament de la nova representant del Consorci del Ter.
 7. Ampliació del projecte de l’annex 2 de recuperació d’espais públics per a millorar la qualitat de vida ciutadana del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa TREBALL I FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2265/2018).
 8. Moció en defensa dels drets civils i polítics.
 9. Moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per par d’Endesa i altres companyies.
 10. Assumptes Urgents.
 11. Precs i preguntes.