Convocatòria Ple extraordinari de 20 de desembre de 2017

Data: 
20/12/2017 - 20:00 a 21:00 Convocatòria Ple extraordinari de 20 de desembre de 2017

Convocar als membres que formen el Ple de l'Ajuntament d'Anglès, en sessió extraordinària pel proper dimecres 20 de novembre de 2017 d'enguany a les 20:00 hores . Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Inadmetre les d'al·legacions presentades extemporàniament i aprovar definitivament les Ordenances Fiscals per l'any 2018.

2.- Aprovació de la pròrroga de l'adhesió de l'acord marc subministrament elèctric per l'any 2018.

3.- Aprovació de l'Aplicació de l'article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya al personal laboral de la Corporació.

4.- Aprovar l'expedient de contractació de les obres de l'ARRU.

5.- R atificació de la dissolució del Consorci Ter Brugent.

6.-Donar compte de la resolució desestimatòria del Tribunal Econòmic Administratiu Central de data 21 de setembre de 2017 en relació a la reclamació de l'IVA de la compra de la Burés.

7.-Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres d ’ampliació de voreres del Barri Antic.

8.- Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres de pavimentació del carrer Molí del Barri Antic (actuació núm. 4).

9.- Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres del projecte del Text refós de la rehabilitació i la coberta tancament del Museu Vapor Burés 3a . fase.

Europe/Madrid public

Convocar als membres que formen el Ple de l'Ajuntament d'Anglès, en sessió extraordinària pel proper dimecres 20 de novembre de 2017 d'enguany a les 20:00 hores . Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Inadmetre les d'al·legacions presentades extemporàniament i aprovar definitivament les Ordenances Fiscals per l'any 2018.

2.- Aprovació de la pròrroga de l'adhesió de l'acord marc subministrament elèctric per l'any 2018.

3.- Aprovació de l'Aplicació de l'article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya al personal laboral de la Corporació.

4.- Aprovar l'expedient de contractació de les obres de l'ARRU.

5.- R atificació de la dissolució del Consorci Ter Brugent.

6.-Donar compte de la resolució desestimatòria del Tribunal Econòmic Administratiu Central de data 21 de setembre de 2017 en relació a la reclamació de l'IVA de la compra de la Burés.

7.-Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres d ’ampliació de voreres del Barri Antic.

8.- Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres de pavimentació del carrer Molí del Barri Antic (actuació núm. 4).

9.- Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres del projecte del Text refós de la rehabilitació i la coberta tancament del Museu Vapor Burés 3a . fase.