Convocatòria Ple extraordinari 21/06/2018

Data: 
21/06/2018 - 20:00

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació provisional de la Modificació puntual núm2 del POUM

2.- Aprovació del projecte d'obres de rehabilitació dels habitatges del carrer de les Fàbriques incloses en l'Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana.

3.- Aprovació inicial del compte de liquidació provisional de l'ARRU (Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana)

4.- Expropiació forçosa de la finca situada al carrer d'Avall 36 d'Anglès.

5.- Aprovacions de les modificacions del pressupost.

6.- Adjudicació d’una operació de préstec 615.000 €

7.- Aprovació del Pla d’assistència del control intern.

8.- Donar compte de l’aprovació de la 3a certificació de les obres de pavimentació del carrer Molí, per JGL de 7.06.18.

9.- Donar compte de l’aprovació de la certificació n5 de Artífex per l’ampliació de voreres, per JGL 18.04.18

10.- Donar compte de l’aprovació dels preus contradictoris p 12 a p48 de Pere Boada Comas SL de pavimentació carrer Molí de la JGL DE 7.06.18