Convocatòria Ple ordinari de 30 de gener de 2018

Data: 
30/01/2018 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, la número 11 de 22 de novembre i la número 12 de 20 de desembre de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, de 2017 i de 2018.

3.- Aprovació de la modificació d’estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

4.- Aprovació bases de subvencions a les entitats per l’any 2018.

5.- Aprovació del Pla de gestió de serveis de l’exercici 2018 de residus NORA.

6.- Aprovació de l’addenda al conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic amb el consorci de Normalització Lingüística.

7.- Addenda al Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva de col·laboració per al manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT. Annex I i Annex 2.

8.- Aprovació conveni amb la Diputació de Girona per a la realització del programa d’educació ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles.

9.- Aprovació definitiva del Pla d’Igualtat.

10.- Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de la zona comercial-verda.

11.- Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions.

12.- Aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament per l’exercici 2018.

13.- Moció relativa a la prohibició de consum de tabac en instal·lacions on els infants desenvolupen activitats.

14.- Esmena d’error material de la Plantilla 2018.

15.- Aprovació del Pla d’acollida.

16. Aprovació Conveni deixalleria.

17.- Assumptes Urgents

18.- Precs i Preguntes.

Valoracions i opinions