Convocatòria Ple ordinari de 30/05/2017

Data: 
30/05/2017 - 20:00 a 21:00

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de la sessió anterior de data 23 de març de 2017.
2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 126 de fins al número 254 de 23 de maig de 2017.
3-  Aprovació del Codi de Conducta i Bon Govern.
4.- Aprovació inicial de les bases de Subvencions per les Entitats i Associacions Locals.
5.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança Cívica.
6.- Aprovació de l'addenda del Conveni de prestació de serveis Socials Bàsics i Especialitzats 2017.
7.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d'Anglès per a la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.
8.-  Aprovació del programa d'identitat visual.
9.- Aprovació modificació de l'Annex I, del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i  l’Ajuntament d'Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació.
10.- Aprovació adhesió xarxa local  SITMUN-Girona.
11.- Modificació del pressupost 6/2017 de SUMAR.
12.- Modificació del pressupost 7/2017 Pla de Barris.
13.- Modificació del pressupost 8/2017 adquisició maquinària via pública.
14.- Perímetres de  protecció dels pous.
15.- Delegació a la  JGL la tramitació de l'expedient de contractació de les obres de pavimentació del carrer Molí i voreres del carrer d'Avall.
16.- Donar compte de  l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 1r trimestre 2017.
17.- Donar compte de les execucions trimestrals 1r trimestre 2017 LO 2/2012.
18.- Donar compte del informes trimestrals del 1r Trimestre de 2017 de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.
19.-  Assumptes Urgents.