Convocatòria Ple ordinari 31/01/2017

Data: 
31/01/2017 - 20:00 a 21:30

Convocatòria Ple ordinari de 31 de gener de 2017

Vist que és necessari convocar al Ple en sessió ordinària d'acord amb l'art. 98 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local,

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 22 de novembre, 5 i 22 de desembre de 2016.
2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 677 al 793 de 2016 i del número 1 al número 25 de 2017.
3.- Aprovació inicial de la modificació puntual número 1 del POUM d'Anglès.
4.- Aprovació del Pla Normatiu de l'Ajuntament d'Anglès per l'exercici 2017.
5.- Aprovació inicial de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana d'Anglès.
6.- Convocatòria Jutge de Pau Titular i Substitut d'Anglès.
7.- Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.
8- Moció presentada pel Consorci Ter-Brugent, per sol·licitar la presència durant les 24h de l’ambulància a la base del CAP d’Anglès i el replantejament del nou sistema de transport sanitari a la regió sanitària de Girona.
9.- Ratificació del Decret número 7 de 2017 d'acusar la recepció d'una sentència ferma dictada pel TSJC en el R.O. 336/2013.
10.- Moció presentada pel grup municipal PAU sobre les obres del cementiri nou.
11.- Divisió per fases del Projecte de millora del Nucli antic d'Anglès
12.- Assumptes Urgents.
13.- Precs i preguntes