Convocatòria Ple ordinari del 6 de novembre de 2018

Data: 
11/06/2018 - 20:00

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior número 7, de 25 de setembre de 2018.

 2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del 659 al 759 de 2018.

 3. Modificació del pressupost número 24/2018.

 4. Aprovació pressupost exercici 2019

 5. Sol·licitud Subvenció del programa FEDER de creixement sostenible 2014-2020, per la renovació de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.

 6. Modificació del reglament intern de la Llar d’Infants.

 7. Modificació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament de les actuacions conjuntes de l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”.

 8. Moció per donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

 9. Aprovació Conveni de col·laboració amb ECOSOL per al foment de recollida, tractament social i reutilització de roba usada mitjançat la ubicació de contenidors en la via pública del municipi d’Anglès.

 10. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern de 18 d’octubre de 2018:

 • Reallotjaments temporals a l’antiga colonia Burés, c. Fabriques 5 a 19 (ARRU).

 • Aprovació definitiva del compte de liquidació de les obres de rehabilitació dels habitatges del carrer Fàbriques en el marc de l'Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana (ARRU).

 1. Assumptes Urgents.

 2. Precs i preguntes.