PLE EXTRAORDINARI NÚM. 6 DE 12 DE JUNY DE 2019

Data: 
12/06/2019 - 19:45

DIA: DIMECRES 12 DE JUNY DE 2019

HORA: 19:45     

LLOC: SALA  FONTBERNAT          

ORDRE DEL DIA:

1.- Ratificar aprovació model declaració de béns i drets.