Ple ordinari de 26 de maig de 2020

Data: 
26/05/2020 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

 

 1. Aprovació de les actes números 1 de 28 de gener, 2 de 18 de febrer i la 3 de  28 d’abril de 2020.
 2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió informativa, del número 48  al número 388 de convocatòria a la comissió informativa de 21 de maig de 2020.
 3. Donar compte de les actes aprovades de les Juntes de Govern local números 2 de  23 de gener fins la número 5 de 5 de març de 2020.
 4. Donar compte del Decret 350 d’aixecament de la suspensió del contracte de Jardineria.
 5. Donar compte del Decret 361 de reobertura del mercat setmanal.
 6. Donar compte de l’informe de Control financer de SUMAR de l’exercici 2018.
 7. Donar compte de l’acord de la JGL d’aprovació de desistiment del contracte d'obres de l'enllumenat.
 8.  Donar compte de l’acord de la JGL d'aprovació de la continuació del procediment d'aprovació del projecte d'obres de l'enllumenat públic.
 9. Ratificar el Decret 235 d'aprovació del Conveni de Treball i Formació amb el Consell Comarcal de la Selva.
 10. Ratificar el Decret 222 d'aprovació de la cessió del pis de la Verneda.
 11. Ratificar el Decret número 232 de 15 de març de 2020, sobre les mesures del  COVID19.
 12. Ratificar el Decret 370 de 8 de maig de esmena error material sol·licitud signatura conveni del Centre de Dia.
 13. Ratificar el Decret 379 de aixecament suspensió contracte de neteja per fer les preinscripcions a l’escola Pompeu Fabra.
 14.  Aprovació inicial de la modificació del reglament de per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat «zona comercial-verda, posada en funcionament al carrer de la Triassa.
 15.  Aprovació de l’aixecament de la suspensió de reglament de  la zona verda.
 16.  Aprovació del conveni per a la realització de cursos de català amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.
 17. Delegació competències al Consell Comarcal per a la gestió prevenció d'incendis -franges perimetrals.
 18. Modificació de crèdit número 9/2020 per crèdit extraordinari.
 19. Modificació de crèdit número 10/2020 per crèdit extraordinari
 20. Resolució de les al·legacions de Aqualia del contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua potable i sanejament
 21.  Aprovació definitiva Pla director clavegueram.
 22.  Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua del municipi.
 23.  Aprovació de la revisió del Document únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM).
 24. Aprovació inicial de l'ordenança de les "Bases reguladores per a la concessió d'ajuts als comerços del municipi d'Anglès pel cessament obligatori de l'activitat en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació sanitària ocasionada per la Covid19".
 25.  Desafectació del bé immoble situat al Carrer Nord 18, baixos -1a d’Anglès.
 26. Assumptes urgents.
 27. Precs i Preguntes

Les preguntes del públic enviades amb un mínim de 24 hores abans del Ple a la bústia govern@angles.cat es podran respondre a la sessió del Ple o bé directament al xat online del canal de youtube mitjançant el qual es retransmetrà el ple en directe: https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A