Sessió Informativa Ordenança de Civisme i Convivencia

Data: 
23/02/2017 - 20:00 a 21:35

El Ple del 31 de gener va aprovar inicialment aquesta ordenança (veure adjunt), que es va publicar al BOP el 13 de febrer, quedant exposada al públic fins al 13 de març, després del qual, si no hi han al·legacions, quedarà aprovada definitivament.

L'objectiu d'aquesta sessió és informar a les entitats i a la ciutadania dels aspectes que regula aquesta ordenança, per tal de que puguin exposar el seu punt de vista.

Esperem comptar amb la vostra participació.