Incidencia sense publicar

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
A prinicipis de mes vaig posar unes fotos de deixalles i trastos que hi habian a la rotonda de Can Serra al carrer Floricel, amb PaIssos Catalans i no ha estat publicada..... M'agaradaria saber que ha pasa't aon a ana't a parar.....
Estat: