Renovació de quadres elèctrics

Àmbit relacionat: 
Renovació de quadres elèctrics

Durant la legislatura 2015-2019 s’ha dut a terme una auditoria lumínica i s’ha redactat un projecte de renovació de les instal·lacions elèctriques. L’execució es durà a terme en breu.

Eix relacionat: