Connexió de les aigües residuals del c/Fàbriques al sistema de sanejament

Obres connexió sanejament blocs fàbriques
Data d'inici: 
17/10/2016
Durada aproximada: 
2 mesos
Data de finalització: 
24/11/2016
Subvencionat per: 
Diputació de Girona
Cost total: 
19235.01€
Part subvencionada: 
17113.05€
Cost ajuntament: 
2121.96€