Totes les publicacions

Crònica del Ple Extraordinari de 27 de febrer 2018

El Ple extraordinari de 27 de febrer de 2018 ha aprovat per unanimitat la modificació dels estatuts del Consorci del Ter, el Programa "Treball i Formació", la pròrroga del conveni amb la Generalitat pel Servei del Centre de Dia i la petició de l'augment de places del mateix. S'han aprovat per majoria simple l'inici del procediment de licitació del servei de neteja i el pla anual de neteja viària, recollida de residus i deixalleria delegats al Consell Comarcal.

Convocatòria Ple extraordinari de 27 de febrer de 2018

27/02/2018 - 20:00

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de la Modificació d’estatuts del Consorci del Ter.

2.- Aprovació del Pla de gestió del servei de recollida de residus, deixalleria mancomunada i neteja viària 2018.

Crònica del Ple Ordinari de 30 de gener 2018

En aquest primer Ple Ordinari de l'any, s'han aprovat les actes de les sessions anteriors i s'ha donat compte els decrets aprovats des de l'última convocatòria.

Convocatòria Ple ordinari de 30 de gener de 2018

30/01/2018 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, la número 11 de 22 de novembre i la número 12 de 20 de desembre de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, de 2017 i de 2018.

Convocatòria Ple extraordinari de 20 de desembre de 2017

20/12/2017 - 20:00 a 21:00

Convocar als membres que formen el Ple de l'Ajuntament d'Anglès, en sessió extraordinària pel proper dimecres 20 de novembre de 2017 d'enguany a les 20:00 hores . Amb el següent ORDRE DEL DIA:

Convocatòria Ple ordinari 22 de novembre de 2017

22/11/2017 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors número 8, 9 i 10 de 26 de setembre, 24 d'octubre de 2017, respectivament.

Ple extraordinari i urgent

24/10/2017 - 19:30

ORDRE DEL DIA:

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència de la moció.

2.- Moció «per aturar la suspensió de l'autonomia a Catalunya».

Convocatòria Ple extraordinari de 24 d'octubre de 2017

24/10/2017 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Ordenances Fiscals 2018.

2.- Modificació puntual nº 2 del POUM “Camí de la Cellera”.

Ple ordinari de 26 de setembre de 2017

26/09/2017 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, número 6 de 25 de juliol i número 7 de data 29 d'agost de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 413 de fins al número 547 de 2017.

Ple extraordinari 29/08/2017

29/08/2017 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Modificació núm.2 del catàleg i la plantilla de personal 2017.

2.- Aprovació de les tarifes del servei d'aigua i clavegueram d'Aqualia.

Ple ordinari 25/07/2017

25/07/2017 - 20:00 a 21:00

Es convoca  als membres que formen el Ple de l'Ajuntament d'Anglès, el dimarts, 25 de juliol de 2017 a les 20:00 hores.

Ple extraordinari 29/06/2017

29/06/2017 - 20:00 a 20:30

Ple extraordinari per dur a terme una modificació del pressupost 2017 per tal d'efectuar la reparació de la teulada situada al cos posterior de la Nau Burés núm. 2.

Ple ordinari de 30/05/2017

30/05/2017 - 20:00 a 21:00

Ple ordinari dimarts 30 de maig de 2017 a les 21 h a la Sala Fontbernat .

Ple ordinari de 28/03/2017

28/03/2017 - 20:00 a 21:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 31 de gener i 28 de febrer de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 25 de fins al número 125 de març de 2017.

Ple extraordinari 28/02/2017

28/02/2017 - 20:00 a 21:00

Es convoca el Ple Extraordinari el proper dimarts 28 de febrer a les 20 hores a la Sala Fontbernat, en el qual s'aproven diversos convenis amb el Consell Comarcal. L'ordre del dia és el següent:

Ple ordinari 31/01/2017

31/01/2017 - 20:00 a 21:30

Vist que és necessari convocar al Ple en sessió ordinària d'acord amb l'art. 98 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local,

Ple extraordinari 22/12/2016

22/12/2016 - 19:00 a 20:00

En aquest Ple, de caràcter extraordinari, es resoldran les al·legacions a les Ordenances Fiscals i Pressupost per al 2017, entre altres punts també urgents, com el tipus impositiu de l'IBI que NO es puja, pròrroga de contractes, etc.

Ple ordinari 22/11/2016

22/11/2016 - 20:00 a 21:00

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de 27 de setembre i 25 d'octubre de 2016.
2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del numero 577 fins al 676 de
2016.
3.- Aprovació inicial del Pressupost de 2017 i documents annexos.

Ple extraordinari 25/10/2016

25/10/2016 - 20:00 a 21:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Compareixença en el procés de Diligències Prèvies 439/2016.

2.- Ordenances fiscals 2017.

3.- Modificació secretària del jutjat de pau.

4.- Donar compte decret canvi regidoria participació ciutadana.

Ple ordinari 27/09/2016

27/09/2016 - 20:00 a 21:30

ORDRE DEL DIA:

Pàgines

 

Ajuntament d'Anglès
c/ d'Avall 29
17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 00 58
email: info @ angles.cat
web: http://www.angles.cat

 

Avís Legal

 

FacebookTwitterInstagram