Totes les publicacions

Convocatòria Ple extraordinari de 20 de desembre de 2017

20/12/2017 - 20:00 a 21:00

Convocar als membres que formen el Ple de l'Ajuntament d'Anglès, en sessió extraordinària pel proper dimecres 20 de novembre de 2017 d'enguany a les 20:00 hores . Amb el següent ORDRE DEL DIA:

Convocatòria Ple ordinari 22 de novembre de 2017

22/11/2017 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors número 8, 9 i 10 de 26 de setembre, 24 d'octubre de 2017, respectivament.

Ple extraordinari i urgent

24/10/2017 - 19:30

ORDRE DEL DIA:

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència de la moció.

2.- Moció «per aturar la suspensió de l'autonomia a Catalunya».

Convocatòria Ple extraordinari de 24 d'octubre de 2017

24/10/2017 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Ordenances Fiscals 2018.

2.- Modificació puntual nº 2 del POUM “Camí de la Cellera”.

Ple ordinari de 26 de setembre de 2017

26/09/2017 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, número 6 de 25 de juliol i número 7 de data 29 d'agost de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 413 de fins al número 547 de 2017.

Ple extraordinari 29/08/2017

29/08/2017 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Modificació núm.2 del catàleg i la plantilla de personal 2017.

2.- Aprovació de les tarifes del servei d'aigua i clavegueram d'Aqualia.

Ple ordinari 25/07/2017

25/07/2017 - 20:00 a 21:00

Es convoca  als membres que formen el Ple de l'Ajuntament d'Anglès, el dimarts, 25 de juliol de 2017 a les 20:00 hores.

Ple extraordinari 29/06/2017

29/06/2017 - 20:00 a 20:30

Ple extraordinari per dur a terme una modificació del pressupost 2017 per tal d'efectuar la reparació de la teulada situada al cos posterior de la Nau Burés núm. 2.

Ple ordinari de 30/05/2017

30/05/2017 - 20:00 a 21:00

Ple ordinari dimarts 30 de maig de 2017 a les 21 h a la Sala Fontbernat .

Ple ordinari de 28/03/2017

28/03/2017 - 20:00 a 21:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 31 de gener i 28 de febrer de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 25 de fins al número 125 de març de 2017.

Ple extraordinari 28/02/2017

28/02/2017 - 20:00 a 21:00

Es convoca el Ple Extraordinari el proper dimarts 28 de febrer a les 20 hores a la Sala Fontbernat, en el qual s'aproven diversos convenis amb el Consell Comarcal. L'ordre del dia és el següent:

Ple ordinari 31/01/2017

31/01/2017 - 20:00 a 21:30

Vist que és necessari convocar al Ple en sessió ordinària d'acord amb l'art. 98 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local,

Ple extraordinari 22/12/2016

22/12/2016 - 19:00 a 20:00

En aquest Ple, de caràcter extraordinari, es resoldran les al·legacions a les Ordenances Fiscals i Pressupost per al 2017, entre altres punts també urgents, com el tipus impositiu de l'IBI que NO es puja, pròrroga de contractes, etc.

Ple ordinari 22/11/2016

22/11/2016 - 20:00 a 21:00

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de 27 de setembre i 25 d'octubre de 2016.
2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del numero 577 fins al 676 de
2016.
3.- Aprovació inicial del Pressupost de 2017 i documents annexos.

Ple extraordinari 25/10/2016

25/10/2016 - 20:00 a 21:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Compareixença en el procés de Diligències Prèvies 439/2016.

2.- Ordenances fiscals 2017.

3.- Modificació secretària del jutjat de pau.

4.- Donar compte decret canvi regidoria participació ciutadana.

Ple ordinari 27/09/2016

27/09/2016 - 20:00 a 21:30

ORDRE DEL DIA:

 

Ajuntament d'Anglès
c/ d'Avall 29
17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 00 58
email: info @ angles.cat
web: http://www.angles.cat

 

Avís Legal

 

FacebookTwitterInstagram