Totes les publicacions

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'ordenança de la zona comercial-verda

Zona verda comercial

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Adminis

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'ordenança de sorolls i vibracions

sorolls i vibracions

De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Adminis

Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès

Se sotmet a tràmit d'audiència prèvia a la seva aprovació, el projecte d'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès. Aquelles persones o entitats que vulguin fer les seves aportacions, fins el 27 de març, ho poden fer en format de comentari al present article.

Sessió Informativa Ordenança de Civisme i Convivencia

23/02/2017 - 20:00 a 21:35

El Ple del 31 de gener va aprovar inicialment aquesta ordenança (veure adjunt), que es va publicar al BOP el 13 de febrer, quedant exposada al públic fins al 13 de març, després del qual, si no hi han al·legacions, quedarà aprovada definitivament.

Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència

El Ple del 31 de gener de 2017 va aprovar inicialment el text de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència. Es va recollir l’opinió dels ciutadans, entre el 14 de desembre 2016 i el 10 de gener de 2017, mitjançant comertaris adjunts a aquest article.

 

Ajuntament d'Anglès
c/ d'Avall 29
17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 00 58
email: info @ angles.cat
web: http://www.angles.cat

 

Avís Legal

 

FacebookTwitterInstagram