El Jardí Noucentista de Can Cendra

Jardí de Can Cendra cedida per Jordi capdevila.jpg

A casa nostra, el noucentisme constituí una fita important en l'arquitectura. L'obra realitzada té un gran interès i gaudeix d'una forta personalitat, que es desenvolupà entorn de Rafael Masó, principal impulsor de la línia més avantguardista de la nova estètica, basada en la recuperació d'un classicisme mediterrani d'arrels arcaïtzants que s'entroncava amb els moviments renovadors centreeuropeus. Masó és considerat l'arquitecte català més destacat d'aquest segle. 
El poble d'Anglès ens sentim molt orgullosos de la petjada que ens ha deixat. Va realitzar una reforma i ampliació; Can Cendra Anglès (1913-15).

 

 

 

Jardí Cendra, 17160 Anglès, Girona, España
Anglès 41° 57' 21.2436" N, 2° 38' 22.8732" E