Avís legal

Avís legal i titularitat

Informació general del lloc web som.angles.cat i dels seus continguts.

Som.Anglès.cat és un espai online creat per fomentar el govern obert i la participació de la ciutadania i entitats socials del poble d'Anglès.

Llicència del contingut i drets d'autor

Es prohibeix als usuaris la inclusió de continguts gràfics, audiovisuals, sonors, textuals, etc., que estiguin subjectes a drets d'autor i dels quals no en siguin els propietaris. Si un usuari publica informació o material amb copyright del qual no n'és l'autor, és a dir, que l'ha copiat, els administradors del portal el retiraran automàticament i sense comunicació prèvia, en el moment de ser coneixedors d'aquesta circumstància.

Responsabilitat amb relació als continguts

Atès que cada entitat civil usuària del portal pot publicar comentaris i que queda degudament i inequívocament identificada en el sistema, cada usuari és responsable de les informacions i continguts creats per ell i difosos en aquest lloc web. Així doncs, cada usuari vetllarà per la integritat, veracitat, actualització i accessibilitat d'aquesta informació i dels seus continguts. En aquest sentit, l'administrador del portal es reserva el dret de modificar o eliminar els continguts creats per les entitats que resultin inapropiats o siguin falsos, així com també de limitar o impedir l'accés de l'usuari ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu de mantenir la integritat del lloc web. L'Ajuntament no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllacen els comentaris.

No s'autoritza en cap cas:

L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a qualsevol associació o ens civil conforme a les disposicions vigents.
L'ús comercial dels continguts del lloc web
L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.

El titular d'aquest lloc web es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la LOPD. Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per aquest lloc web, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, podeu utilitzar el formulari de contacte o bé cancel·lar el vostre compte vosaltres mateixos, anant a El meu compte -> Edita -> Cancel·la el compte. D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu accedir, rectificar, o cancel·lar utilitzant les opcions que es troben al menu "El meu compte" o bé per altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària. Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l'usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (vostè en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l'ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles. Les cookies que utilitzem en aquest lloc web permeten analitzar estadísticament la informació a la que accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l'usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d'Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris al nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s'han completat i similars).