Espais de participació

⇒ El Consell del Poble

Dins la categoria d’espai de participació estable i presencial, s’ha creat el Consell del Poble que es reuneix de forma ordinària cada 3 mesos o extraordinàriament si algun dels membres ho considera necessari, per tractar qualsevol tema d’interès general.
Enllaçhttp://www.angles.cat/el-poble/som-angles-cat-govern-obert/el-consell-del-poble/

 
⇒ Portal de Govern Obert “Som.Anglès.Cat”

Portal de Govern ObertDins la categoria d’espai de participació estable i virtual, el portal de Govern Obert “Som Anglès Punt CAT”  http://som.angles.cat permet a la ciutadania comunicar incidències i fer-ne el seguiment, respondre enquestes i veure els resultats, votar determinades decisions, avaluar projectes duts a terme pel govern.
Enllaç http://som.angles.cat

 

 Xarxes Socials
Les xarxes socials que l’Ajuntament d’Anglès posa a disposició dels ciutadans com a canal de comunicació i participació són:
Facebook Ajuntament d’Anglès
Twitter @AjuntAngles
Instagram @ajuntangles

 
 Butlletí municipal

El butlletí municipal permet la participació de les entitats de la Vila mitjançant escrits de promoció de les seves activitats, de tots els grups polítics i la difusió dels treballs destacats dels ciutadans. Per publicar al butlletí cal enviar-lo per email a l’adreça butlleti@angles.cat, com a mínim un mes abans de la publicació.

Per consultar els butlletins de l’actual legislatura: http://som.angles.cat/butlletins