Iniciatives per al municipi


Aquest apartat del portal et permet aportar propostes o iniciatives que siguin d'interès general per Anglès. Si vols presentar alguna moció al Ple, abans d'entrar-la pel registre electrònic de l'ajuntament, et recomanem que la creis primer en aquest espai, per a que pugui ser debatuda.

Per poder trametre propostes, és necessari estar registrat al portal. Altres usuaris registrats també poden comentar la teva proposta i obrir un fil de debat.