Crònica del Ple extraordinari de 21 d'octubre de 2021

La sessió comença amb l'aprovació per unanimitat del Projecte de millora del ferm i obres d'urbanització complementàries del Carrer Ramon Fuster i Carrer Can Planes, amb un pressupost d'execució per contracte de 596.640,35 € IVA inclòs. Respecte aquest punt el Sr.

Crònica del Ple extraordinari urgent de 28 de desembre de 2020

A l'inici del Ple l'alcaldessa va donar compte d'un acord de junta de govern de 17 de desembre de 2020, pel qual es requereix a l'empresa constructora que va efectuar les obres de la "Plaça dels Palillos" la reparació dels desperfectes ocasionats en fanals durant l'execució de les obres d'arranja

Crònica del Ple extraordinari virtual de 16 de juny de 2020

En aquest ple modificació de l’ordenança de tinença d’animals que es va aprovar l'any 2016. Els propietaris de gossos hauran de treure’ls a passeig amb una ampolleta d’aigua per diluïr les miccions.

S'ha aprovat definitivament del projecte de millora de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès i tot seguit s'ha acordat l'inici de la licitació del projecte.

Crònica del Ple ordinari virtual de 26 de maig de 2020

Ple telemàtic de 26 de maig 2020

El plenari d'Anglès aprova per unanimitat destinar 50.000€ a ajudes a les persones físiques i jurídiques titulars d’activitats amb establiments ubicats al municipi d’Anglès que s'hagin vist afectades per l'estat d'alarma pel COVID19. Les quantitats a percebre oscil·len entre 300 i 1000 € segons les despeses que justifiquin els beneficiaris.

En el mateix ple també s'ha acordat la reactivació de la zona verda comercial gratuïta a partir de l'1 de juny 2020. El reglament de zona verda comercial gratuïta limitada per temps es modifica per permetre al carrer de la Triassa l'estacionament de 4 turismes o 3 furgonetes prop dels comerços de la zona. Després de la corresponent exposició pública es procedirà a senyalitzar els aparcaments de la nova zona verda.

Crònica del ple extraordinari del 8 d'octubre de 2019

En el primer punt del ple, el regidor d'urbanisme, Albert Roura, ha explicat que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió del 24 de juliol de 2019, va acordar aprovar definitivament la modificació puntual número 3 del POUM a l'àmbit de l'Impremta Pagès amb la condició que es pr

Pàgines