Termes d'ús, llicències i responsabilitats

El concepte de reutilització de la informació generada pel sector públic fa referència a l’ús que en poden fer persones, empreses i organitzacions per a crear nous productes i/o serveis per a altres públics o destinataris.

Les condicions d’ús dels conjunts de dades publicats al Portal de dades obertes de l'AOC s’emparen en la normativa vigent al respecte: la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015 (que transposa la Directiva 2013/37/UE), i la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que regulen l’obertura de dades públiques i les condicions de reutilització.

Així mateix, la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basat en aquestes dades.

La utilització dels conjunts de dades publicats en el Portal de dades obertes pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Modalitats de reutilització del Portal de dades obertes

Es preveuen quatre modalitats de reutilització de la informació amb unes condicions d’ús específiques:

- General. Sense cap mena de restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007, modificat per la Llei 18/2015. Aquesta modalitat s’aplicarà per defecte a tots els conjunts de dades (datasets), excepte a aquells en què s’indiqui una modalitat diferent. Vegeu «Condicions d’ús i llicències d’aplicació general».

- Les dades considerades obres (amb drets de propietat intel·lectual) es posen a disposició de tercers per mitjà de llicències Creative Commons, les de difusió més oberta, que permetin tant la finalitat comercial com la creació d’obres derivades.

- En determinats casos, com és el cas de fotografies fetes per tercers, la llicència de reutilització és la llicència Creative Commons de Reconeixement - SenseObraDerivada BY-ND, és a dir, que es permeti «l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades».

- Finalment, s’estableix una modalitat amb sol·licitud prèvia segons les condicions de l’ens generador, del qual es facilitarà el contacte per a acordar els termes d’ús específics.

Condicions d’ús i llicències d’aplicació general

Aquestes condicions generals permeten la reutilització dels documents i dades que hi estan sotmesos per a finalitats comercials i no comercials. La reutilització de les dades i documents del Portal de dades obertes de l'AOC estan sotmesos a les condicions generals següents:

- Que el contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat.

- Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.

- Que se’n citi la font.

- Que s’esmenti la data de l’última actualització.

- Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.

- Quan la informació, encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts.

Aquestes condicions s’apliquen de manera general a tots els conjunts de dades (datasets) del Portal de dades obertes, a excepció d’aquells conjunts de dades en què s’indiqui específicament una altra llicència.