Anglès en Xifres

Avaluació infoparticipa 2019

Avaluació infoparticipa 2019

A la legislatura 2015-2019 hem treballat fort per adequar-nos a la llei de transparència, publicant tota mena d'informació de contractes, subvencions, sous, agendes, convenis, actes de junta i de ple, etc.
Al maig del 2015 la puntuació d'Anglès era del 9,76% i l'ultima valoració, del gener 2019, ens ha situat al 96,15% sobre 100. Aquesta puntuació és senyal de  qualitat democràtica ja que es difonen dades per al coneixement general de la ciutadania i les entitats. Les dades i la informació que l'ajuntament publica són determinants per a la presa de decisions i, en ser públiques, poden ser avaluades pels ciutadans.

Origen de dades: Segell Infoparticipa
Darrera actualització: dimarts, 4 juny, 2019 - 21:23
Comenta la dada : Mostrar detalls
Modificacions del POUM legislatura 2015-2019

Modificacions del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (2015-2019)

El Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) d'Anglès es va iniciar al 2009 (Expedient 037879) i va ser aprovat definitivament el 19/07/2012.

Des de la seva aprovació no havia estat modificat, però les necessitats de creixement de les indústries del poble han impulsat l'inici de les següents modificacions puntuals que van ser informades favorablement i tramitades pels serveis urbanístics de l'ajuntament:

- Modificació nº1 (2017). L'objectiu principal d'aquesta modificació era possibilitar la divisió del polígon industrial Can Perolada proper a la fàbrica Antex (uns 100.000 m2), dividint-lo en subsectors més petits que fossin més senzills de desenvolupar. Pots consultar una notícia relacionada aquí.

- Modificació nº2 (2017).  Aquesta modificació és la que ha permès afegir l'ús comercial al sector industrial proper a la Burés. Aquesta modificació permetrà que el supermercat BonPreu s'instal·li a Anglès previ trasllat del magatzem d'Antex que actualment hi ha. Consulta una notícia relacionada aquí.

- Modificació nº3 (2017). Es tracta de la modificació que permetrà que Imprempta Pagès disposi d'unes instal·lacions ajustades a la legalitat urbanística vigent.

- Modificació nº4 (2018). Mitjançant aquesta es modifica el traçat en planta d’un dels vials del polígon de Can Perolada, per evitar el fraccionament del sòl d’aprofitament privat i possibilitar l’ampliació de la nau existent d'Antex, situada més al sud del complex industrial d’Anglès.

- Modificació nº5 (2019). Sense aquesta modificació, i d'acord amb el POUM aprovat al 2012, les construccions a tocar d’Antex a Can Perolada s’havien de fer a 75 metres de la N-141, segons dictamina la llei de carreteres que estableix línies de reserva per a futures ampliacions. L'objecte de la modificació és demanar un ajust de la distància a 25 metres per tal de que Antex pugui construir el nou magatzem a la mateixa distància en què es troben les seves naus actuals (25 mts). Consulta una notícia relacionada aquí.

Origen de dades:
Darrera actualització: dimarts, 4 juny, 2019 - 21:17
Comenta la dada : Mostrar detalls
Subvencions a entitats

Subvencions atorgades a entitats el 2018

Les Subvencions anuals que l’Ajuntament concedeix a les Entitats Culturals, Socials i Esportives es concedeixen a través d’unes bases públiques i transparents per tal de que qualsevol entitat, degudament constituïda, hi pugui accedir. Un cop concedides, es publiquen a la web.
L'any 2018 l'ajuntament va atorgar subvencions a 18 associacions de la Vila, per un valor total sumat de 25.587,31 €.

Darrera actualització: dimarts, 4 juny, 2019 - 20:30
Comenta la dada : Mostrar detalls