5

Modificacions del POUM legislatura 2015-2019

Modificacions del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (2015-2019)

El Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) d'Anglès es va iniciar al 2009 (Expedient 037879) i va ser aprovat definitivament el 19/07/2012.

Des de la seva aprovació no havia estat modificat, però les necessitats de creixement de les indústries del poble han impulsat l'inici de les següents modificacions puntuals que van ser informades favorablement i tramitades pels serveis urbanístics de l'ajuntament:

- Modificació nº1 (2017). L'objectiu principal d'aquesta modificació era possibilitar la divisió del polígon industrial Can Perolada proper a la fàbrica Antex (uns 100.000 m2), dividint-lo en subsectors més petits que fossin més senzills de desenvolupar. Pots consultar una notícia relacionada aquí.

- Modificació nº2 (2017).  Aquesta modificació és la que ha permès afegir l'ús comercial al sector industrial proper a la Burés. Aquesta modificació permetrà que el supermercat BonPreu s'instal·li a Anglès previ trasllat del magatzem d'Antex que actualment hi ha. Consulta una notícia relacionada aquí.

- Modificació nº3 (2017). Es tracta de la modificació que permetrà que Imprempta Pagès disposi d'unes instal·lacions ajustades a la legalitat urbanística vigent.

- Modificació nº4 (2018). Mitjançant aquesta es modifica el traçat en planta d’un dels vials del polígon de Can Perolada, per evitar el fraccionament del sòl d’aprofitament privat i possibilitar l’ampliació de la nau existent d'Antex, situada més al sud del complex industrial d’Anglès.

- Modificació nº5 (2019). Sense aquesta modificació, i d'acord amb el POUM aprovat al 2012, les construccions a tocar d’Antex a Can Perolada s’havien de fer a 75 metres de la N-141, segons dictamina la llei de carreteres que estableix línies de reserva per a futures ampliacions. L'objecte de la modificació és demanar un ajust de la distància a 25 metres per tal de que Antex pugui construir el nou magatzem a la mateixa distància en què es troben les seves naus actuals (25 mts). Consulta una notícia relacionada aquí.

Darrera actualització: 
dimarts, 4 juny, 2019 - 21:17