Participació ciutadana

La participació de la ciutadania, empreses, associacions i professionals en la definició i la creació de les polítiques, serveis i projectes del municipi que els afecten és indispensable en un municipi que es basa en el govern obert.

De fet, aquesta participació és l’essència de la democràcia en qualsevol dels àmbits (serveis públics, política o comunitat). És una manera de complementar la democràcia, un espai de diàleg col·lectiu on es reconeix el conflicte i el que prima és la generació d’intel·ligència, però sobretot és un canvi de cultura en la manera de fer i entendre la política, entenent la participació cap a fora (implicant a la ciutadania) i també cap a dins (implicant a l'organització).

Consulta els Espais de Participació presencials i digitals que posem al teu abast.