Transparència

La transparència consisteix en fer visible, accessible i comprensible qualsevol informació, document o dada sobre l'activitat d'aquest ajuntament.

Aquesta transparència (segons la llei 19/2014) la podem trobar amb:

- publicitat activa,
- dades obertes (informació pública del propi ajuntament en aquest portal)
- o exercint el dret d'accés a la informació.