Portal de Transparència

Accedeix al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Anglès: https://www.seu-e.cat/web/angles/govern-obert-i-transparencia

 

Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes

 

Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni

 

Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies

 

Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració

 

Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania

 

No trobes la informació?
Exerceix el teu dret d'accés a la informació pública