Crònica del Ple ordinari de 28 de gener de 2020

Com és habitual en tots els plens ordinaris, el primer punt va ser l'aprovació de les actes dels plens anteriors. També es va donar compte dels darrers decrets i de les juntes de govern local.

A continuació es fa aprovar per unanimitat la correcció d'un error material d'un cèntim en el sumatori del pressupost de l'exercici 2020.

Es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Consorci de les Vies Verdes de Girona consistent en incloure el camí Vora Ter al projecte "Secrets de les Vies Verdes". El camí ha quedat afectat pels aigüats però no és complicat restablir l'itinerari.

Es va aprovar també per unanimitat una modificació del conveni d'adhesió al catàleg de béns i productes homologats i subministraments d'adquisició centralitzada signat amb la Generalitat.

Es va rectificar, amb els vots a favor de Junts per Anglès i l'abstenció de PAU, un error a l'ordenança fiscal de la piscina núm 14 modificant l'abonament trimestral de +65 anys familiar (màxim 2 persones + 65anys) amb permanència mínima de 2 trimestres a 42,50.

Finalment, després del torn de precs i preguntes, l'alcaldessa va donar compte de les actuacions de gestió del risc durant la situació d'emergència viscuda a la població pel temporal Glòria (a partir del minut 18 del vídeo adjunt).