Missatge d'error

  • Deprecated function: Optional parameter $type declared before required parameter $key is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/som.angles.cat/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/som.angles.cat/includes/bootstrap.inc).

Crònica del Ple extraordinari urgent de 28 de desembre de 2020

A l'inici del Ple l'alcaldessa va donar compte d'un acord de junta de govern de 17 de desembre de 2020, pel qual es requereix a l'empresa constructora que va efectuar les obres de la "Plaça dels Palillos" la reparació dels desperfectes ocasionats en fanals durant l'execució de les obres d'arranjament.

En segon lloc es va aprovar el compte general del pressupost 2019. Es va reunir la comissió especial de comptes i es va exposar al públic durant el període reglamentari. El Ple ho va aprovar per unanimitat i es trasllada a la Sindicatura de Comptes.

A continuació, el regidor d'Economia, Hisenda i Patrimoni, Sr. David Bohigas, va explicar que al ple del 20/10/2020 es van aprovar les ordenances fiscals per unanimitat però que després, en el període d'al·legacions, el grup PAU ha presentat 2 al·legacions respecte a ordenances que enguany no s'han modificat. Aleshores, seguint les indicacions dels informes jurídics, procedeix inadmetre aquestes al·legacions i votar l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals. Les dues úniques dos modificacions introduïdes a l'IBI són una bonificació per als vilatans que instal·lin plaques fotovoltaïques per a consum propi i un recàrrec del 50% pels habitatges que romanguin buits per més de dos anys, per tal de forçar la mobilització dels habitatges buits. El portaveu del grup PAU, Sr. Pere Espinet ha explicat que van presentar les al·legacions tenint en compte la situació de crisi actual, una demanant la reducció de les quotes de la llar d'infants i l'altra demanant la reducció de les quotes de socis de la piscina. També van demanar l'exempció de l'impost de vehicles antics i ajudes al comerç.

El Sr. Bohigas va respondre que "el 20 d'octubre ja hi havia una situació de crisi i en canvi van aprovar per unanimitat les ordenances, i va afegir que ja es van adoptar mesures sobre les quotes de piscina pel tancament i el mateix per la llar d'infants. Pel que fa als impostos dels vehicles antics, es va aprovar també per unanimitat fa uns anys, sense la oposició de PAU, pensant en una transició més ecològica, el la contaminació elevada que produeixen els vehicles més antics: concretament, els vehicles que paguen són els que contaminen més, sempre i quan no tinguin categoria d'històrics i en canvi es bonifiquen els vehicles elèctrics i que contanimen menys. El fons d'ajuts socials, com bé sabem, hi és als pressupostos 2021, tant per a persones com a les activitats econòmiques."

Finalment es van aprovar les ordenances fiscals amb els vots a favor de Junts per Anglès i els vots en contra del grup PAU.

Tot seguit es va aprovar per unanimitat l'acceptació de la concessió per part de l'ACA dels pous 3 i 4 a favor de l'ajuntament, durant 50 anys, per l'aprofitament hidraulic dels mateixos.

A continuació es va aprovar per unanimitat la modificació de la jornada de l'enginyer al 75% de dedicació.

Finalment es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per pagar una quota del 2019 de la Comunitat Nord i Ponent.