El Transformador Modernista, La Trona

Transformador Modernista la Trona_.jpg

Edifici construït per l'empresa Electro-Popular amb la finalitat d'albergar un transformador, però va restar inacabat i ara es troba adossat a una de les cases de la plaça de la Vila. Només és visible, i amb dificultat, des del carrer del Castell. Presenta una notable ornamentació modernista, on destaquen les fines columnes amb capitells florals, els ressalts de maó vist i el voladís sostingut amb mènsules esculpides.

Edifici industrial

Estil: Modernista

Periode: entre el 1888-1910

El Modernisme. - El Transformador
Anglès 41° 57' 22.4748" N, 2° 38' 32.4636" E