Tipus de contractes oberts i negociats

⇤ Torna al llistat de Gràfics

Aquest conjunt de dades inclou els contractes subscrits mitjançant els procediments obert i negociat, que figuren en el perfil de contractant i en els expedients de contractació de l’entitat local, dels darrers cinc anys.

ANY DESCRIPCIO CONTRACTE TIPUS CONTRACTE TIPUS PROCEDIMENT IMPORT ADJUDICACIO amb IVA ADJUDICATARI
2019 Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals Serveis Obert 40113,19 Comsa Service Facility Management, SA
2019 Serveis de disseny i col·locació d'elements de promoció turística Serveis Contracte menor 17303 Culturània, SCP
2018 Subministrament i instal·lació de jocs infantils Subministraments Obert 18232,34 Happyludic Playground and Urban Equipment, SL
2018 Servei d'àpats de la llar d'infants municipal El Cucut Serveis Obert 32641,62 Capgir Gestió de Serveis, SL
2018 Subministrament i instal·lació de jocs infantils Subministraments Obert 22168,34 Happyludic Playground and Urban Equipment, SL
2018 Servei d'impressions diverses per a la Festa Major de Les Gales 2018 Serveis Contracte menor 485,21 Impremta Pagès, SL
2018 Servei d'impressions diverses per a la Festa Major de Les Gales 2018 Serveis Contracte menor 10617,75 Gràfiques Anglès, SL
2018 Servei de monitors i socorristes de la piscina municipal Serveis Obert 180623,48 Aunar Group 2009, SL
2018 Servei de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes, parcs i jardins Serveis Obert 142500 Fundació Privada Mas Xirgu
2018 Servei neteja edificis municipals Serveis Obert 398539,08 Bfree Global Services, SL
2018 Subministrament de material informàtic a l'Hotel d'Entitats Subministraments Contracte menor 14927,29 MCM Labs, SL
2018 Redacció del Projecte i execució de les obres de reparació dels habitatges del carrer fàbriques 5-19 i 8-18 Obres Obert 423500 Pere Boada Comas, SL
2018 Obres de renovació de la gespa del camp de futbol Obres Obert 129971,75 Fieldturf Poligras, SA
2018 Obres de reforma de l'antic Ajuntament com a hotel d'entitats Obres Obert 117067,5 Excavaciones Ampurdán 2000, S. L.
2018 Servei de control periòdic de plagues en locals i edificis de titularitat municipal i diverses zones del municipi Serveis Obert 10529,42 Raesgra, SL
2018 Serveis d'assessorament i gestió administrativa laboral a l'Ajuntament Serveis Obert 8470 Assessoria Pagès, SL
2017 Obres de rehabilitació de l'edifici de Can Verdaguer i el seu entorn Obres Obert 263289,95 Excavaciones Ampurdán 2000, S. L.
2017 Obres de rehabilitació de la coberta i tancaments del projecte d'ampliació del museu Burés. Fase 3 Obres Obert 158510 Pere Boada Comas, SL
2017 Obres per resoldre l'accessibilitat i l'estanquitat dels recintes, les carboneres i el soterrani del Vapor. Fase 2 Obres Obert 37147 Pere Boada Comas, SL
2017 Pavimentació del carrer Molí i voreres carrer Avall Obres Obert 177870 Pere Boada Comas, SL
2017 Pavimentació del carrer Molí i voreres carrer Avall Obres Obert 341434,17 Artifex Infraestructuras, S. L.
2017 Servei de senyalització horitzontal del municipi Serveis Obert 22400 C-1 Vial, SL
2017 Reparació dels blocs de nínxols del cementiri municipal Obres Obert 81191 Pere Boada Comas, SL
2017 Subministrament i instal·lació de jocs infantils al parc de la Font del Canyo Subministraments Obert 38574,8 Park's 3000, SL
2016 Obres d'adequació dels locals de la planta baixa de la nau Burés núm.3, local A i local B Obres Obert 91353,76 Construccions J Pallàs, SL
Darrera actualització: 
dissabte, 8 juny, 2019 - 15:01
Valoració: