Pla d'Actuació Municipal d'Anglès (PAM 2019-2023)

PAM 2019 2023 AnglèsEl Pla d'Actuació Municipal s’elabora a l’inici de cada mandat i estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció del govern. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta quin model volem per la nostra Vila.

El PAM, doncs, inclou mesures urgents de renovació d'infraestructures i serveis públics, però també té una mirada estratègica, de mitjà i llarg termini en el desenvolupament socioeconòmic, en la cultura, en la promoció turística i econòmica, en l’aprofundiment democràtic, en la lluita contra les desigualtats socials, la contaminació i el canvi climàtic…, en tots els àmbits que han de contribuir a fer d'Anglès un poble de drets i d'oportunitats.

Però a més, el PAM 2019-2023 d'Anglès va més enllà fent-hi participar a la ciutadania. Volem rebre les teves propostes sobre cadascun dels eixos i objectius, així com també que avaluis les actuacions que es duran a terme en relació a aquest full de ruta. El portal SOM.ANGLES.CAT i el Consell del Poble són els espais per a fer-ho.

Els tres principals eixos són:

1) DINAMITZAR: la cultura, l'esport i lleure, el turisme, les fires, festes i mercats, el comerç,  la indústria, l'habitatge i les comunicacions.

2) MANTENIR des de dos punts de vista: 
- la renovació d'infraestructures públiques com la xarxa d'aigua, l'enllumenat, el clavegueram, les places, els carrers i les voreres
- la preservació del medi ambient, la natura, els parcs i jardins, el teixit associatiu i voluntariat.

3) SERVIR a la ciutadania dissenyant serveis de qualitat entorn a l'ensenyament, joventut, salut, benestar social, gent gran, habitatge, seguretat ciutadana, centre cívic i hotel d'entitats, millora de la gestió administrativa, govern obert i transparència.

Tot seguit, t'exposem els àmbits d'actuació i les accions previstes.