Govern Obert

Govern Obert
Objectius: 

Consell del Poble

Consell del Poble

Continuarem implicant als anglesencs i les anglesenques en les decisions importants de la nostra Vila.

Actuacions relacionades: 

Carta de serveis

Carta de serveis

Durem a terme, amb la col·laboració de la ciutadania, la definició dels serveis municipals (com han de ser, quins mínims de qualitat han de tenir i com els avaluarem).

Actuacions relacionades: 

Procés participatiu per l’elaboració de la Carta de Serveis de l’Ajuntament

Sessió carta de serveis 9 setembre 2019
setembre 2019

Ens hem reunit presencialment amb els membres del Consell del Poble i vilatans/es que han volgut afegir-se, per tal de revisar els serveis que presta l'ajuntament en els diferents àmbits que són de competència municipal.

Valoració: