Consell del Poble

Àmbit relacionat: 
Consell del Poble

Continuarem implicant als anglesencs i les anglesenques en les decisions importants de la nostra Vila.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: