Carta de serveis

Àmbit relacionat: 
Carta de serveis

Durem a terme, amb la col·laboració de la ciutadania, la definició dels serveis municipals (com han de ser, quins mínims de qualitat han de tenir i com els avaluarem).

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: