Policia Local

Àmbit relacionat: 
Policia local

Continuar aprofitant totes les oportunitats dins el marc legal per augmentar la plantilla. Estudiar la viabilitat de mancomunar la Policia amb municipis veïns.

Eix relacionat: