Suport a les entitats

Àmbit relacionat: 
Suport a les entitats

Continuar donant suport a les entitats, clubs i associacions amb les subvencions anuals i continuar fent els tràmits i obres necessàries per adequar progressivament els edificis municipals que es cedeixen a les normatives d’activitats, seguretat i bombers.

Eix relacionat: