Pla de sanejament

Àmbit relacionat: 
Pla de sanejament

Disposem del pla de sanejament que ens marca les prioritats on actuar per tal de donar solucions als problemes que originen les aigües pluvials en certes zones. S’ha encarregat la redacció del projecte per dur a terme les obres més urgents durant aquest 2019 i continuar invertint uns 200.000 € cada any fins el 2023.

Eix relacionat: