Via Pública i Sanejament

Via Pública i Sanejament
Objectius: 

Pla de sanejament

Pla de sanejament

Disposem del pla de sanejament que ens marca les prioritats on actuar per tal de donar solucions als problemes que originen les aigües pluvials en certes zones. S’ha encarregat la redacció del projecte per dur a terme les obres més urgents durant aquest 2019 i continuar invertint uns 200.000 € cada any fins el 2023.

Clavegueram i Aigües Pluvials

Clavegueram i Aigües Pluvials

Es duran a terme les obres durant la legislatura 2019-23. És important canviar canonades abans de re-asfaltar determinats carrers. En el període 2019/20 volem fer les zones marcades com a molt urgents en el pla de sanejament: Pius XII, Sant Miquel, Ptge. entre Sant Miquel i Eixample, Plaça del Remei, carrer Nord a l’alçada dels Palillos i carrer Verneda.

Plaça dels Palillos

Plaça dels Palillos

Disposem del projecte d’adequació de la plaça, la meitat de la qual pertany a l’ajuntament i l’altra està llogada a un particular. En breu, la Plaça serà un gran aparcament gratuït i l’emplaçament del mercat del diumenge.

 

 

Actuacions relacionades: