Convocatòria al Ple Extraordinari de 20 d’octubre de 2020

Data: 
20/10/2020 - 20:00

Considerant que encara concorre el supòsit de greu risc col·lectiu davant del perill de rebrot de la covid19 alnostre territori i a fi de garantir la distància interpersonal, evitar que persones amb risc puguin contagiar-se i per responsabilitat social, celebrar aquesta sessió de forma telemàtica es CONVOCA en sessió Extraordinària el Ple de l’Ajuntament, el 20 d’octubre de 2020 a les 20:00hores a la a la Sala Virtual de Videoconferència Localretmeet, que es podrà seguir al canal de Youtube anomenat Ajuntament d'Anglès o bé a l’enllaç: https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A

ORDRE DEL DIA:

1.Donar compte de l’acord de la JGL de dia 1 d ́octubre de 2020 sobre la sol·licitud d’accés a l’expedient de l’enllumenat públic per part d’un licitador.

2.Ratificar el Decret 776 d’esmena error de l’acord adoptat al Ple ordinari de 22 de setembre de 2020 sobre la dedicació exclusiva de l’alcaldessa.

3.Modificació de l’addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en relació a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al municipi per l’any 2020.

4.Aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Anglès per a la prestació del servei de centre de dia “Centre de dia per a gent gran de l'Ajuntament d'Anglès” per a gent gran depenent, a Anglès, 2021.

5.Aprovació de la modificació provisional de les Ordenances Fiscals 2021.

6.Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per la cessió d’uns trams de carreteres per la variant.

7.Aprovació conveni servitud elèctrica i aprovació d’un conveni per a la determinació de la indemnització derivada del seu establiment, en l’execució del Projecte ”Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès” de data gener 2020