Convocatòria al Ple ordinari de 24 de novembre de 2020

Data: 
24/11/2020 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

 

  1. Aprovació de les actes número 10 en sessió ordinària de 17 de setembre de 2020, acta número 12 en sessió extraordinària de 5 de novembre de 2020, acta número 11 en sessió extraordinària de 15 d’octubre de 2020

 

  1. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió informativa, del número 751 al 941 de 16 de novembre de 2020.

 

  1. Donar compte de les actes aprovades de les Juntes de Govern local de la número 16 de 3 de setembre de 2020 fins la número 21 de 5 de novembre de 2020.

 

  1. Donar compte del Decret número 834 resolució de discrepàncies i aixecament reparament factures sense procediment previ (Projeccions cinema juliol)

 

  1. Donar compte del Decret número 860 resolució de discrepàncies i aixecament reparament factures sense procediment previ (Reparació conservació vehicle brigada)

 

  1. Modificació del contracte de gestió del servei públic de dabastament daigua i sanejament del municipi, adjudicat a la mercantil FCC AQUALIA, S.A.

 

  1. Aprovació definitiva del pla especial del CAP

 

  1. Increment del complement específic de la subescala administrativa

 

  1. Assumptes urgents

 

  1. Precs i preguntes