Convocatòria Ple extraordinari 18 de desembre de 2018

Data: 
18/12/2018 - 20:00

 

LLOC: Sala Fontbernat

ORDRE DEL DIA:

1.- Ampliació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria d’ingressos de dret públic.

2.- Modificació de l’Ordenança Fiscal n 16, taxa pàrquing de la Vila.

3.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de l'ICIO.

4.- Incoació de la revisió d'ofici dels acords de cessió de terrenys del CAP.

5.- Aprovació inventari municipal.

6.- Aprovació inicial de l’ordenança de l’administració electrònica.

7.- Aprovació inicial del reglament d’honors i distincions.

8.- Aprovació inicial del reglament de participació ciutadana.

9.- Adhesió a la pròrroga del contracte derivat 2015.05-D01 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya del consorci català pel desenvolupament local i Endesa Energia SAU.

      10.-  Aplicació de la Llei General de Pressupostos de l’Estat de l’augment del 0,3 %.

11.- Moció per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.

12.- Donar compte del Decret número 889 de delegació de funcions d'alcaldia.

13.- Donar compte de les execucions trimestrals 3r trimestre 2018 LO 2/2012.

14.- Donar compte del informes trimestrals del 3r Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.

15.- Assumptes Urgents.