Convocatòria Ple extraordinari de 27 de febrer de 2018

Data: 
27/02/2018 - 20:00

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de la Modificació d’estatuts del Consorci del Ter.

2.- Aprovació del Pla de gestió del servei de recollida de residus, deixalleria mancomunada i neteja viària 2018.

3.- Aprovació de la modificació pressupostària de crèdit extraordinari número 2.

4.- Inici expedient contractació servei neteja edificis municipals.

5.- Sol·licitud de la pròrroga del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei del Centre de Dia per l’any 2019 .

6.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 4t trimestre 2017.

7.- Donar compte de les execucions trimestrals 4t trimestre 2017 LO 2/2012.

8. Donar compte del informes trimestrals del 4t trimestre de 2017 de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.

9. Sol·licitud de modificació registral, passant de 25 a 35 places totals de centre de dia i sol·licitud d'ampliació del nombre de places públiques, passant de 15 a 25.