Convocatòria Ple extraordinari 4 de desembre de 2018

Data: 
04/12/2018 - 20:00

LLOC: SALA  FONTBERNAT          

ORDRE DEL DIA:

1.      Verificació del Text refós de la modificació puntual núm.2 del POUM d’Anglès a l’àmbit del PAU-10 Burés i de les parcel·les ANTEX SA I PROCESFIL, que incorpora les prescripcions contingudes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data de 16 d’octubre de 2018

2.      Assumptes Urgents