Convocatòria Ple ordinari de 10 d'abril de 2018

Data: 
10/04/2018 - 20:00 a 21:30

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, la número de 1 de 25 gener i la número 2 de 22 de febrer de 2018.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del 32 al 189 de 2018.

3.- Aprovació de l’addenda al conveni marc amb el Consell Comarcal de la Selva de delegació de responsabilitat de la recollida d’animals.

4.- Aprovació de l’addenda al conveni marc amb el Consell Comarcal de la Selva per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats per l’any 2018.

5.- Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva de delegació de competències en matèria de prevenció d’incendis forestals.

6.- Aprovació del Pla d’Acollida d’Anglès.

7.- Aprovació Festes Locals per l’any 2019.

8.- Aprovació del Reglament del Consell del Poble.

9.- Modificacions de les bases d’execució del pressupost.

10- Modificació del pressupost número 8/2018, per suplement de crèdit.

11.- Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del POUM, al paratge ca n’Aulet- impremta Pagès.

12.- Aprovació de l’esmena de la Moció relativa a la prohibició de consum de tabac en instal·lacions on els infants desenvolupen activitats.

13.- Moció per donar suport en matèria de les pensions.

14.- Moció per donar suport al cofinançament de les escoles bressol municipals.

15.- Moció per l’alliberament dels presos polítics, retorn dels exiliats i a la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.

16.- Ratificar el Decret 116 d’encàrrec de la defensa jurídica de les actuacions Concurs de creditors 445/2002.

17.- Donar compte de l’aprovació per JGL de la certificació NÚM.3 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic.

18.- Donar compte de l’aprovació per JGL de la certificació NÚM. 4 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1 Projecte de Millora del Nucli Antic.

19.- Donar compte de l’aprovació per JGL de la Modificació del contracte d'obres d'ampliació de voreres i dels preus contradictoris P-1 a P-9.

20.- Donar compte del Decret 150 de liquidació del pressupost 2017.

21.- Donar compte de l'aprovació de JGL de 5.04.18 d’Adjudicació del contracte de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels habitatges del Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès.

22- Donar compte de l'aprovació de JGL de 5.04.18 Sobre la modificació del contracte d'obres de pavimentació del carrer Molí i aprovació dels preus contradictoris P-1 a P-11.

23- Donar compte de l’aprovació per JGL de 5 d’abril de 2018Aprovació de la certificació núm. 2 (corregida) corresponent de l’actuació núm. 4 de la Pavimentació del carrer Molí.

24.- Assumptes Urgents.

25. Precs i preguntes.