Convocatòria Ple ordinari de 29 de maig de 2018

Data: 
29/05/2018 - 20:00

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, número 3 de 10 d’abril de 2018.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del 190 al 235 de 2018.

3.- Derogació de l’ordenança de requisits formals en el procés d’empadronament i aprovació del modelatge.

4.- Aprovació de la compatibilitat laboral de la tècnica informàtica.

5.- Modificació de la plantilla per amortització de dues places i creació de dues més.

6.- Aprovació del contracte d’arrendament d’unes finques patrimonials per la implantació d’un dipòsit de gas.

7.- Modificació número 11 per suplement de crèdit..

8.- Ratificar el Decret 329 d’amortització del crèdit ICO

9.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 1r trimestre 2018.

10.- Donar compte de les execucions trimestrals 1r trimestre 2018 LO 2/2012.

11.- Donar compte del informes trimestrals del 1r Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.

12.- Donar compte de l’aprovació per JGL de 17.05.18 de la certificació 6 de l’actuació 1 de projecte millora del nucli antic (Pla de barris).

13.- Assumptes Urgents.

14.- Precs i preguntes