PLE EXTRAORDINARI NÚM. 7 DE 12 DE JUNY DE 2019

Data: 
12/06/2019 - 20:30

DIA: DIMECRES 12 DE JUNY DE 2019

HORA: 20:30 DE LA TARDA   

LLOC: SALA  FONTBERNAT          

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions pendents d’aprovar:

Acta 3 de 02 d’abril de 2019, sessió ordinària.

Acta 4 de 30 d’abril de 2019, sessió extraordinària.

Acta 5 de 21 de maig de 2019, sessió extraordinària.

Acta 6 de 12 de juny de 2019, sessió extraordinària.